نگاه رئیس‌جمهور به مناطق کمترتوسعه یافته ویژه است

شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
نگاه رئیس‌جمهور به مناطق کمترتوسعه یافته ویژه است

معاون اجرایی رئیس جمهور، نگاه دولت به مناطق کمتر توسعه یافته را نگاه ویژه دانست.

معاون اجرایی رئیس جمهور، نگاه دولت به مناطق کمتر توسعه یافته را نگاه ویژه دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد شریعتمداری در آیین راه اندازی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در سالن پوریای ولی یاسوج گفت: نگاه دکتر روحانی به مناطق کمترتوسعه یافته یک نگاه ویژه است و از ابتدای کار این دولت، فعالیت ها و خدمات فراوانی برای توسعه این مناطق انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید با برنامه ریزی‌های مستمر به فعالیت های خود ادامه می‌دهد، اظهار داشت: رئیس جمهور در سفر خود به کهگیلویه و بویراحمد اخبار خوشی خواهند داشت.
معاون اجرایی ریاست‌جمهوری افزود:کهگیلویه و بویراحمد با وجود تمامی منابع الهی متاسفانه از استان‌های کمترتوسعه یافته است و دولت حتما تدابیر ویژه ای برای این استان می اندیشد.
شریعتمداری، راه اندازی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری را پاسخگویی آبرومندانه دولت به درخواست های مردمی برشمرد.
نگاه رئیس‌جمهور به مناطق کمترتوسعه یافته ویژه است
jkkjkjkjkj