نیت تشکیل داعش و جبهه‌النصره جلوگیری از ایمان مردم در دنیاست

فرمانده نیروی زمینی ارتش نیت از تشکیل گروه‌های تروریستی همچون داعش و جبهه النصره را بدبین کردن چهره اسلام و جلوگیری از رشد ایمان مردم در دنیا دانست و یکی از راه‌های مقابله با آن را اراده و ایمان قوی و ایستادگی و مقاومت قلمداد کرد.

از: ایلنا
نیت تشکیل داعش و جبهه‌النصره جلوگیری از ایمان مردم در دنیاست