شهرام جزایری آزاد شد

دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
شهرام جزایری آزاد شد

شهرام جزایری با تبدیل قرار وثیقه به کفالت از زندان مشهد آزاد شد.

به گزارش ایلنا، شهرام جزایری که در شانزدهم مرداد برای سخنرانی درباره شرکت پدیده به مشهد سفر کرده بود اما از سوی دادستان مشهد به اتهام تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی از طریق اخلال در نظم و سلب آسایش عمومی بازداشت شده بود، شامگاه یکشنبه با تبدیل قرار وثیقه به کفالت از زندان آزاد شد.
شهرام جزایری آزاد شد