ایران قادر به استفاده از هواپیماهای خریداری شده نیست

این گزارش ضمن بیان نظرات موافقان و مخالفان توافق ایران با شرکت‌های هواپیمایی مدعی شد: مشخص نیست چرا ایران به این ۲۰۰ هواپیما نیاز دارد در حالی که ۴۰ هواپیما برای بازارش کافی است.

از: ایلنا
ایران قادر به استفاده از هواپیماهای خریداری شده نیست