جزییات آزمون جبرانی مهارت‌آموزان استخدام پیمانی آموزش و پرورش

دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
جزییات آزمون جبرانی مهارت‌آموزان استخدام پیمانی آموزش و پرورش

تاریخ آزمون‌های جبرانی به دلیل هم‏زمانی با فعالیت های فرهنگی مهارت آموزان، از ۹۵/۵/۲۳ تا ۹۵/۵/۲۹ به تاریخ ۳۰/۵/۹۵ تا ۹۵/۶/۰۵ تغییر یافته است.

به گزارش ایلنا؛ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی اعلام کرد: پیرو ماده ۳ شیوه نامه دوره آموزشی پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی، به شماره ۳۰۰/۱۳۶۰۹/۵۰۰۰۰/د مورخ ۹۴/۱۱/۲۰، و با عنایت به مصوبه جلسه ۱۷ ستاد ماده ۲۸ در تاریخ ۹۵/۵/۱۷ در رابطه با آزمون جبرانی، به اطلاع مهارت آموزان گرامی می رسد
تاریخ آزمون های جبرانی به دلیل هم‏زمانی با فعالیت های فرهنگی مهارت آموزان، از ۹۵/۵/۲۳ تا ۹۵/۵/۲۹ به تاریخ ۳۰/۵/۹۵ تا ۹۵/۶/۰۵ تغییر یافته است.
آزمون جبرانی به صورت متمرکز و فقط در شهر تهران برگزار خواهد شد. همه مهارت آموزان مشمول مقررات مربوط، می بایست برابر تقویم امتحانات اعلامی پردیس‎های استان تهران، که از طریق پورتال اختصاصی آنها و پورتال دانشگاه منتشر می شود، در تهران حضور به هم رسانند.
افراد ذیل مجاز به شرکت در آزمون های جبرانی هستند:
مهارت آموزانی که در آزمون های مراحل اول و دوم به دلایل موجه غیبت داشته اند.
مهارت آموزانی که درخواست آنها در کمیسیون موارد خاص، مورد پذیرش قرار گرفته است.
مهارت آموزانی که حد نصاب لازم هر درس (نمره ۱۲) و یا حدنصاب معدل دوره (نمره ۱۴) را در امتحانات مرحله اول و دوم کسب نکرده اند.
مهارت آموزان تاخیر گزینشی که در فواصل زمانی مختلف به مراکز و پردیس ها معرفی شده اند.
نمره حاصل آمده از آزمون جبرانی جایگزین نمره قبلی مهارت آموز و در معدل وی، محاسبه خواهد شد.
عدم شرکت مهارت آموزان در آزمون های جبرانی به منزله غیبت و نمره صفر خواهد بود؛ بدیهی است در خصوص مهارت آموزانی که بدلیل شرایط خاص پزشکی پرونده آنها در کمیسیون موارد خاص در حال بررسی است، بر اساس رأی کمیسیون تصمیم گیری خواهد شد.
برای مهارت آموزانی که به دلایل موجه نتوانسته اند دروس کارورزی ۱ و ۲ را بگذرانند، جلسه مصاحبه برای تدریس با حضور ۲ استاد راهنما (یک نفر راهنمای تعلیم و تربیت و یک نفر راهنمای تخصصی به انتخاب مسئول کارگروه کارورزی استان یا معاون آموزشی پردیس) برگزار خواهد شد. استادان راهنما در صورت تمایل می‏توانند از شیوه‏نامه تدریس خرد (نامه شماره ۳۰۰/۲۹۴۹/۵۰۰۰۰/د مورخ ۱۷/۳/۹۵) به عنوان راهنمای عمل در این زمینه استفاده کنند. نمره حاصله، برای هر دو درس کارورزی ۱ و ۲ منظور می گردد. در رشته‎های خاص (مراقب سلامت و تربیت بدنی) موضوع به تشخیص گروه آموزشی به انجام رسد.
برای همه دروس (به جز کارورزی ۱ و ۲)، از جمله درس تحلیل محتوا، آزمون به صورت کتبی برگزار شود.
چارچوب سنجش و منابع آزمون جبرانی، بر اساس منابع اصلی اعلام شده در برنامه اعلام شده برای برگزاری کلاس ها و امتحانات در مرحله اول و دوم (برنامه درسی دوره یکساله مهارت آموزی ماده ۸۲ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، مصوب جلسات ۲۲۳ تا ۲۲۸ گروه هماهنگی برنامه ریزی تربیت معلم در بهمن ماه ۹۴) خواهد بود. بنابراین مهارت آموزان برای اطلاع از چارچوب سنجش و منابع، به برنامه مذکور (در پرتال معاونت آموزشی دانشگاه و فایل پیوست) مراجعه کنند.
  زمانبندی امتحانات متعاقباً از طریق مدیریت پردیس های استان تهران به آدرس http://tehran.cfu.ac.ir/ و همچنین در پرتال معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس http://cfu.ac.ir/moavenatamozshi اعلام خواهد شد.
جزییات آزمون جبرانی مهارت‌آموزان استخدام پیمانی آموزش و پرورش