رایزنی برای افزایش حقوق بازنشستگان و معلمان در مناطق محروم/ آمار ارائه شده از اعتیاد دانش‌آموزان را قبول نداریم

وزیر آموزش و پرورش درباره بیمارستان ترک اعتیاد دانش‌آموزان و بی‌اطلاعی آموزش و پرورش در این زمینه، عدالت آموزشی در دولت یازدهم، افزایش حقوق معلمان در مناطق دورافتاده و محروم توضیحاتی را ارائه کرد.

از: ایلنا
رایزنی برای افزایش حقوق بازنشستگان و معلمان در مناطق محروم/ آمار ارائه شده از اعتیاد دانش‌آموزان را قبول نداریم