Home

نوری: شعر و طبابت مکمل یکدیگرند/ ادبیات تمام زندگی من است

حکایت شاعری که با همه احساسات نابش ردای درمان مردم را برتن می‌کند و روزانه شاهد آلام بسیاری است حکایتی است خواندنی!

از: ایلنا
نوری: شعر و طبابت مکمل یکدیگرند/ ادبیات تمام زندگی من است
  test