نگران فروش کارخانه هستیم/ شکر خام تامین نشد

اعضای شورای اسلامی کارخانه قند فسا می‌گویند: فعالیت این کارخانه به علت عدم تامین قند خام از ابتدای سال جاری تعطیل شده و در حال حاضر زمزمه‌هایی مبنی بر فروش این واحد به بخش خصوصی به گوش می‌رسد.

از: ایلنا
نگران فروش کارخانه هستیم/ شکر خام تامین نشد