Home

رویکرد آنکارا در قبال دمشق، تنها «تغییر تاکتیک» بود/ سناریوی واشنگتن، تبدیل سوریه به سرزمین سوخته است

افکار عمومی در این فکر بودند که استراتژی ترکیه در قبال سوریه پس از کودتای اخیر، تغییر پیدا کرده است اما باید دانست که تنها «تغییر تاکتیک» صورت گرفت نه «تغییر راهبرد».

از: ایلنا
رویکرد آنکارا در قبال دمشق، تنها «تغییر تاکتیک» بود/ سناریوی واشنگتن، تبدیل سوریه به سرزمین سوخته است