Home

اتهام جاسوسی به درّی اصفهانی توهین آشکار به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است

حمید بعیدی‌نژاد درباره نقش درّی‌اصفهانی در مذاکرات هسته‌ای توضیحاتی را منتشر کرد

از: ایلنا
اتهام جاسوسی به درّی اصفهانی توهین آشکار به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است