تبانی برخی پرسنل گمرک برای قاچاق الکل/ ۱۱ نفر دستگیر شدند

دادستان کرمانشاه اعلام کرد: 11 نفر از کارکنان گمرک کرمانشاه در جریان پرونده قاچاق 670 هزار لیتر الکل شرکت خمیرمایه رازی خوزستان بازداشت شدند.

از: ایلنا
تبانی برخی پرسنل گمرک برای قاچاق الکل/ ۱۱ نفر دستگیر شدند