تقویت برنامه‌های حمایتی از تولید کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی

شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
تقویت برنامه‌های حمایتی از تولید کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی

رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به فعالیت یکهزار و 791 واحد تولید کننده آرایشی و بهداشتی در سراسر کشور گفت: برنامه های حمایتی خود را برای تولید کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی تقویت کرده‌ایم.

رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به فعالیت یکهزار و 791 واحد تولید کننده آرایشی و بهداشتی در سراسر کشور گفت: برنامه های حمایتی خود را برای تولید کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی تقویت کرده‌ایم.
به گزارش ایلنا از سازمان غذا و دارو، مصطفی اسماعیلی تاکید کرد: یکی از برنامه های مهم این اداره حمایت از تولیدات داخلی و یکی از برنامه های ما جهت تقویت محصولات آرایشی و بهداشتی تولید داخل، ممنوع کردن محصولات آرایشی و بهداشتی وارداتی مشابه تولید داخل بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در راستای اقتصاد مقاومتی سرمایه گذاران را جهت تولید محصولات آرایشی و بهداشتی درداخل کشور حمایت خواهیم کرد.
رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو یادآور شد: طبق آمار ثبت شده در این اداره، تعداد واحدهای تولید کننده در کل کشور یکهزار و 791 می باشد که از این تعداد بیش از 60درصد آنها فعال هستند.
اسماعیلی اضافه کرد: همچنین 7 هزار و 320 پروانه ساخت لوازم آرایشی و بهداشتی از این اداره صادر شده است.
تقویت برنامه‌های حمایتی از تولید کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی
jkkjkjkjkj