تقویت برنامه‌های حمایتی از تولید کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی

رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به فعالیت یکهزار و 791 واحد تولید کننده آرایشی و بهداشتی در سراسر کشور گفت: برنامه های حمایتی خود را برای تولید کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی تقویت کرده‌ایم.

از: ایلنا
تقویت برنامه‌های حمایتی از تولید کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی