تاکید عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس بر نقش منطقه ویژه لامرد در اشتغال

عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد نقش بارزی در احیای اقتصاد ملی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص دستیابی به اقتصادی پایدار و صنعتی توسعه محور دارد.

از: ایلنا
تاکید عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس بر نقش منطقه ویژه لامرد در اشتغال