فراخوان سومین دوره‌ جایزه‌ ادبی بهرام صادقی منتشر شد

یکشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۵
فراخوان سومین دوره‌ جایزه‌ ادبی بهرام صادقی منتشر شد

فراخوان سومین دوره‌ جایزه‌ ادبی بهرام صادقی برای داستان کوتاه در دو بخش هیئت داوران و داوری خوانندگان منتشر شد.

به گزارش ایلنا، در سومین دوره جایزه ادبی بهرام صادقی قرار است هیات انتخاب دست‌کم ۲۰ اثر را انتخاب و به مرحله داوری نهایی خواهند فرستاد تا در نهایت داوران سه داستان برتررا معرفی کنند.

نویسندگان آثار برتر ضمن دریافت لوح تقدیر جایزه، در مجموع ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جایزه‌ی نقدی دریافت خواهند کرد. و تمامی داستان‌های منتخب در سایت خوابگرد و نیز در کتابخوان طاقچه منتشر خواهد شد و شرکت ارتباط فردااز همه‌ی نویسندگان این آثار نیز تقدیر خواهد کرد.

فرشته احمدی، حسین پاینده، علی خدایی، حسین سناپور، محمدحسن شهسواری هیات داوران سومین دوره جایزه ادبی بهرام صادقی خواهند بود. همچنین فرشته احمدی، علی خدایی و محمدحسن شهسواری اعضا هیات انتخاب بود و رضا شکر‌الهی نیز دبیر این جایزه است.
فراخوان سومین دوره‌ جایزه‌ ادبی بهرام صادقی منتشر شد