Home

سجادی: جودو نقش تعیین کنده در ورزش ایران دارد

معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش می‌گوید: جودو برای ورزش ایران در عرصه بازی‌های آسیایی و حتی المپیک نقش تعیین کننده‌ای دارد.

از: ایلنا
سجادی: جودو نقش تعیین کنده در ورزش ایران دارد
  test