Home

آگهی‌های آزاردهنده تلویزیون!

مسئولین محترم سازمان صداوسیما، بهتر از همه می‌دانند که رسانه با مخاطب خود شناخته می‌شود و رسانه بی‌مخاطب هر چقدر هم رسانه بزرگ و مهمی باشد، اثرگذار نیست و ارزشی ندارد، پس بهتر است بیشتر از درآمد آگهی، به فکر رضایت مخاطب‌مان بود؛ مخاطبی که دیگر منفعل نیست، بلکه گزینشگر است.

از: ایلنا
آگهی‌های آزاردهنده تلویزیون!