Home

نوروزی: حیدری با میل خودش در بازی با سایپا به میدان رفت

معاون پزشکی باشگاه استقلال گفت: حیدری برای مسابقه با سایپا اجازه بازی نداشت ولی با توجه به اینکه او بازیکن با تعصبی است در این مسابقه با وجود مخالفت ما،با میل خود به زمین رفت.

از: ایلنا
نوروزی: حیدری با میل خودش در بازی با سایپا به میدان رفت