Home

درگیری میان یوزپلنگ‌ها و پلنگ‌ها در نقاط مختلف کشور

رئیس گروه‌های پستانداران دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تخریب و اشغال دشت‌ها سبب روی آوردن یوزپلنگ‌ها به ارتفاعات و قلمرو پلنگ‌ها شده است، گفت: این مساله احتمال درگیری بین این دو گونه را افزایش می‌دهد.

از: ایلنا
درگیری میان یوزپلنگ‌ها و پلنگ‌ها در نقاط مختلف کشور
  test