هوشیار باشید بوکوحرام در کشورهای آفریقایی نفوذ نکند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ایران هیچ محدودیتی برای تقویت روابط همه جانبه خویش با سنگال ندارد.

از: ایلنا
هوشیار باشید بوکوحرام در کشورهای آفریقایی نفوذ نکند