ازسرگیری گفت‌وگوهای سوریه به تعویق افتاد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد، به‌دلیل شکست غرب در سرکوب گروه‌های تروریستی، ازسرگیری گفت‌وگوهای سوریه تا زمانی نامعلوم به‌تعویق افتاد.

از: ایلنا
ازسرگیری گفت‌وگوهای سوریه به تعویق افتاد