200 کارگر کارخانه پرتو دانه خزر بهشهر اخراج شدند

چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵
200 کارگر کارخانه پرتو دانه خزر بهشهر اخراج شدند

منابع کارگری ایلنا از اخراج دست کم 200کارگر کارخانه تولید روغن «پرتو دانه خزر» بهشهراز فروردین ماه سال جاری خبر می‌دهند.

منابع کارگری ایلنا از اخراج دست کم 200کارگر کارخانه تولید روغن «پرتو دانه خزر» بهشهراز فروردین ماه سال جاری خبر می‌دهند.
منابع خبری ایلنا به ایلنا گفتند: در کارخانه پرتو دانه خزر، حدود 300 کارگر قرار دادی مشغول به کار بودند اما از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا هم اکنون به دلیل آنچه که از سوی کارفرما «رکود بازار فروش محصولات» عنوان می‌شود، نزدیک به 200 نفر از این کارگران تعدیل شده‌اند.

به گفته آنان کارفرما مدعی است کارخانه در زمینه فروش محصولات تولیدی خود دچار مشکل شده است و توان پرداخت به موقع حقوق حدود 300کارگر شاغل در کارخانه را ندارد و به همین دلیل این کارگران بین 10 تا 15 سال سابقه دارند پس از اتمام قرارداد اخراج شده‌اند.

این منابع کارگری از تلاش کارگران اخراجی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری و بازگشت به کار خبر داده‌اند. آنان می‌گویند: بعد از ۱۶سال سابقه کار در این کارخانه فرصت شغلی جدیدی برایمان وجود ندارد.

 کارگران اخراجی همچنین می‌گویند رکود فعالیت کارخانه‌های پرتو دانه خزر همچنین باعث شده تا سایر کارگران شاغل در کارخانه امنیت شغلی خود را در خطر ببینند.
200 کارگر کارخانه پرتو دانه خزر بهشهر اخراج شدند