Home

کلاهبرداری از ۸۰ نفر با فروش بلیت‌های جعلی پرواز به عتبات عالیات

دو سود جو با فروش بلیت های جعلی پرواز های مشهد - نجف از ۸۰ شهروند مشهد بیش از ۸۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کردند.

از: ایلنا
کلاهبرداری از ۸۰ نفر با فروش بلیت‌های جعلی پرواز به عتبات عالیات