چالش وزیر جدید ارشاد در سینما؛ تکلیف فیلم‌های توقیفی چیست!

توقعاتی که ما از وزیر ارشاد داریم کاملا منطبق با وعده‌هایی‌ست که رئیس‌جمهور ارایه داده. نمی‌شود رییس‌جمهور مثلا در مراسم افتتاح نمایشگاه مطبوعات سخنان روشنفکرانه و آزادی‌خواهانه بزند اما وزیر او در عمل از ایشان عقب بماند.

از: ایلنا
چالش وزیر جدید ارشاد در سینما؛ تکلیف فیلم‌های توقیفی چیست!