Home

پیگیر تغییر زمان بازی تیم ملی در شب قدر هستیم/در وزارتخانه سلطانی‌فر، بخش جوانان بسیار مورد اهمیت است

معاون فرهنگی وزارت ورزش معتقد است با برنامه ریزی فرهنگی خوب، می‌توانیم ارزش‌های فرهنگی خود را به دنیا عرضه کنیم.

از: ایلنا
پیگیر تغییر زمان بازی تیم ملی در شب قدر هستیم/در وزارتخانه سلطانی‌فر، بخش جوانان بسیار مورد اهمیت است
  test