افتخار می‌کنم که معاون ترامپ هستم

معاون اول رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا در سخنانی از این مقام منتخب و مردم قدردانی کرد.

از: ایلنا
افتخار می‌کنم که معاون ترامپ هستم