کیفیت تولید کتب‌ درسی ایرانی بااستانداردهای بین‌المللی منطبق است

رئیس سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تاثیرپذیری بیشتر دانش‌آموزان از کتاب در مقایسه با مطبوعات گفت: کتاب‌های درسی ایران با متون درسی کشورهای پیشرفته قابل رقابت است.

از: ایلنا
کیفیت تولید کتب‌ درسی ایرانی بااستانداردهای بین‌المللی منطبق است