Home

: همه هدف ما باید برای توسعه استان باشد

تخریب اماکن بلااستفاده و بازگشایی معابر یکی از کارهایی است که شهرداری قائم‌شهر برای راحتی و تردد بهتر شهروندان آن را در سرلوحه کار خویش قرار داده است.

از: ایلنا
: همه هدف ما باید برای توسعه استان باشد
  test