Home

افراطیون جز خودشان همه را ناحق می‌پندارند

رییس جمهور تاکید کرد: همه اسلام و همه ادیان آسمانی ریشه و روحشان درست نقطه مقابل چیزی است که امروز افراطیون در جهان فریاد می‌زنند، افراط‌گر خود را می‌بیند و گروه مقابل را کوچک می‌پندارد و جز خود و یاران خود همه را ناحق می‌پندارد.

دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵
افراطیون جز خودشان همه را ناحق می‌پندارند
رییس جمهور تاکید کرد: همه اسلام و همه ادیان آسمانی ریشه و روحشان درست نقطه مقابل چیزی است که امروز افراطیون در جهان فریاد می‌زنند، افراط‌گر خود را می‌بیند و گروه مقابل را کوچک می‌پندارد و جز خود و یاران خود همه را ناحق می‌پندارد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا حسن روحانی در نخستین همایش مسئولیت اجتماعی کشور عنوان کرد: بسیار خوشحالم در ایامی که عطر حسینی به مشام ما می‌رسد، به مناسبت نزدیک شدن به اربعین آن بزرگوار در جمعی گرد هم آمدیم که از خیرات جمعی سخن می‌گوییم. اساس وجود انسان از انس است. کلمه انسان از ریشه انس است. وجود ما زمانی با نشاط توام است که با هم نوعان خود دارای انس و رافت و مهربانی باشیم.
او با بیان اینکه همه اسلام و همه ادیان آسمانی ریشه و روحشان درست نقطه مقابل چیزی است که امروز افراطیون در جهان فریاد می‌زنند، گفت: افراط‌گر خود را می‌بیند و گروه مقابل را کوچک می‌پندارد و جز خود و یاران خود همه را ناحق می‌پندارد. در حالی که اساس اسلام این است که تمام جامعه بشری یک واحد است که یا برادران ما یا هم نوعان ما هستند.
رییس جمهور تاکید کرد: آیا می‌شود ما زندگی داشته باشیم که بدون رابطه انسانی و مهربانی با دیگران و عفو و گذشت و یاری و کمک دیگران مفهومی برای انس وجود داشته باشد؟ هرجا انس نیست، انسان هم نیست. اگر می‌خواهیم در کنار هم باشیم، باید یکدیگر را یاری کنیم.
 گفت: شاید به ذهن ما بیاید که یاری‌گیرنده محتاج است در حالیکه یاری‌دهنده بیشتر محتاج است. احتیاج یاری‌گیرنده عمدتا مادی و احتیاج یاری‌دهنده عمدتا روحی و معنوی است. آنوقت که شما یک انسان گرفتار را کمک می‌کنید و با هدیه مالی زندانی را از بند رها می‌کنید و به یاری یک معلول می‌شتابید و دل زن سرپرست خانواده را خوشحال می‌کنید، قبل از طرف مقابل خود را راضی کرده‌اید.
 ادامه دارد...