حاکمیت مطلق پول در گالری‌های تهران/ دولت پشتِ مشاهیر می‌ایستد

مدیر نگارخانه والی با بیان اینکه وظیفه دولت حمایت از هنر و هنرمند است،‌ گفت: متاسفانه نگاهی که امروز به جامعه تجسمی می‌شود نگاه پول و ثروت است نه حتی نگاه اقتصادی چه برسد به اینکه نگاه حمایتی به این حوزه داشته باشند.

از: ایلنا
حاکمیت مطلق پول در گالری‌های تهران/ دولت پشتِ مشاهیر می‌ایستد