Home

مردم برای پدرم سنگ‌تمام گذاشتند/ امیدوارم استقلال قهرمان شود

فرزند مرحوم پورحیدری گفت: پس از ۲۰ سال به ورزشگاه‌آزادی آمدم و دیدم مردم چقدر به پدرم لطف دارند.

از: ایلنا
مردم برای پدرم سنگ‌تمام گذاشتند/ امیدوارم استقلال قهرمان شود