سیاست گذاری‌هایی ناکارا موجب نارضایتی دستفروشان

نشست گفت و شنود اقتصادی (85) با موضوع «اقتصاددانان و دستفروشان» در باشگاه اندیشه برگزار شد. میهمانان این نشست بر تدوین سیاست گذاری‌هایی که بتواند به ارتقای سطح معیشت و امنیت شغلی دستفروشان کمک کند، تاکید کردند.

از: ایلنا
سیاست گذاری‌هایی ناکارا موجب نارضایتی دستفروشان