Home

پورموسوی: با ادامه این وضعیت استقلال خوزستان باید از لیگ و آسیا انصراف دهد

سرمربی استقلال خوزستان در حرف‌هایی مهم اظهار داشت اگر وضعیت مالی استقلال خوزستان به همین شکل باقی بماند این تیم باید از لیگ و لیگ قهرمانان آسیا انصراف دهد.

از: ایلنا
پورموسوی: با ادامه این وضعیت استقلال خوزستان باید از لیگ و آسیا انصراف دهد