تسلیت وزیر خارجه ژاپن به محمدجواد ظریف

وزیر خارجه ژاپن حادثه تصادف قطار در سمنان را به محمدجواد ظریف تسلیت گفت.

از: ایلنا
تسلیت وزیر خارجه ژاپن به محمدجواد ظریف