Home

سرپرست پیکان: منشا با پیکان قرارداد دارد/ جدایی برهانی شایعه است

سرپرست پیکان هرگونه اخبار مبنی بر جدایی بازیکنان پیکان در نیم فصل را شایعه خواند و تمامی این اخبار را تکذیب کرد.

از: ایلنا
سرپرست پیکان: منشا با پیکان قرارداد دارد/ جدایی برهانی شایعه است