Home

جایگاه بیضایی با این سم‌پاشی‌ها از بین نمی‌رود/کیهان؛ همان کیهانِ 25 سال پیش است

اصغر همت (هنرمند تئاتر، سینما و تلویزیون) نیز به یادداشت روزنامه کیهان درباره بهرام بیضایی واکنش نشان داد، گفت: بهرام بیضایی جایگاهی دارد که روزنامه‌ کیهان نمی‌تواند هیچ خدشه‌ای در بزرگی‌اش به وجود بیاورد.

از: ایلنا
جایگاه بیضایی با این سم‌پاشی‌ها از بین نمی‌رود/کیهان؛ همان کیهانِ 25 سال پیش است