معوقات مزدی کارگران کاشی کویر یزد پرداخت نشد

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵
معوقات مزدی کارگران کاشی کویر یزد پرداخت نشد

باوجود گذشت نزدیک به 6 ماه از بازگشایی کارخانه کاشی کویر یزد و بازگشت به کار حدود 500 کارگر، هنوز مطالبات مزدی مربوط به سال گذشته این کارگران پرداخت نشده است.

باوجود گذشت نزدیک به 6 ماه از بازگشایی کارخانه کاشی کویر یزد و بازگشت به کار حدود 500 کارگر، هنوز مطالبات مزدی مربوط به سال گذشته این کارگران پرداخت نشده است.
به گزارش ایلنا، کارخانه کاشی کویر یزد که در سال گذشته به علت رکود صنعت کاشی و کمبود منابع مالی به طور موقت تعطیل شده بود، در تابستان فعالیت خود را از سر گرفت.

حدود 500 کارگر این کارخانه که از زمان بازگشایی این کارخانه به کار سابق خود بازگشته‌اند ، از سال قبل چند ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده داشتند.

از قرار معلوم با وجود گذشت چند ماه از بازگشایی مجدد این کارخانه، هنوز بخشی از مطالبات سال گذشته کارگران این واحد قدیمی تولید کاشی پرداخت نشده است.

ظاهرا از زمان بازگشایی نیز دستمزد کارگران به موقع پرداخت نمی شود.

کارگران کاشی کویر یزد می گویند امیدواریم در آینده ای نزدیک مشکلات این واحد تولید مرتفع شود و کاشی کویر به روزهای اوج خودش بازگردد.  

 
معوقات مزدی کارگران کاشی کویر یزد پرداخت نشد