تاسیس بانک جدید برای بخش تعاون/ این بانک به صورت تعاونی اداره می‌شود

کلانتری:ما با بانک مرکزی مذاکراتی برای تاسیس بانک جدید داشته ایم و تاکید ما بر این است که این بانک باید به صورت تعاونی اداره شود در واقع این بانک ویژگی‌های خاص خودش را دارد و مدیریت آن با بانک توسعه تعاون که دولتی است فرق دارد

از: ایلنا
تاسیس بانک جدید برای بخش تعاون/ این بانک به صورت تعاونی اداره می‌شود