Home

همکاری تهران و پکن در صنعت مبلمان

رییس شورای انجمن های مبلمان آسیا ( کافا ) گفت: امروز کشور چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده مبلمان و دکوراسیون جهان معرفی شده است که 40 درصد نیاز داخلی خود را تامین و مابقی را وارد می کند. چین همچنین سهم 30 درصدی از صادرات جهانی مبلمان دارد.

از: ایلنا
همکاری تهران و پکن در صنعت مبلمان