افزایش نرخ پوشش تحصیلی پیش‌دبستانی در روستاها از ۱۹ به ۴۵ درصد

مدیرکل دفتر پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش گفت: نرخ پوشش تحصیلی پیش دبستانی در روستا‌ها از ۱۹ به ۴۵ درصد افزایش داشته است.

از: ایلنا
افزایش نرخ پوشش تحصیلی پیش‌دبستانی در روستاها از ۱۹ به ۴۵ درصد