افزایش نرخ پوشش تحصیلی پیش‌دبستانی در روستاها از ۱۹ به ۴۵ درصد

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵
افزایش نرخ پوشش تحصیلی پیش‌دبستانی در روستاها از ۱۹ به ۴۵ درصد

مدیرکل دفتر پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش گفت: نرخ پوشش تحصیلی پیش دبستانی در روستا‌ها از ۱۹ به ۴۵ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل دفتر پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش گفت: نرخ پوشش تحصیلی پیش دبستانی در روستا‌ها از ۱۹ به ۴۵ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رخساره فضلی در همایش پیش‌دبستانی زبر بنای توسعه عدالت آموزشی اظهار داشت: رشد مغزی کودکان تا ۸ سال است و هرچه پیش برویم تاثیر سرمایه‌گذاری بر ذهن و فکر افراد کمتر می‌شود.

وی افزود: به دلیل محدودیت‌ها باید هوشمندانه‌تر در دوره پبش دبستانی سرمایه گذاری شود. در دولت تدبیر اتفاقات خوبی در حوزه پیش دبستانی اتفاق افتاده است.

فضلی اضافه کرد: سخت‌ترین دوران پیش دبستانی در سال‌های ۹۰ _۹۱ بوده است؛ به طوری که نرخ پوشش ۳۸ درصد بود و سال گذشته به ۵۶ درصد افزایش یافت. نرخ پوشش روستایی ۱۹ درصد بوده است که نرخ روستایی سال گذشته به ۴۵ درصد رسید، اما آیا واقعا این میزان پاسخگوی نظام آموزش و پرورش است؟ به طور حتم جواب منفی است.

مدیرکل دفتر پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: نظام آموزش و پرورش بر این تاکید دارد که خرده فرهنگ‌ها را به رسمیت بشناسد. ما دو زبانگی را محرومیت نمی‌دانیم. به مناطقی که وزارت کشور شناسایی کرده و گفته محروم‌اند؛ ورود پیدا کردیم و مشخص شد اغلب مناطق محروم، مناطق دو زبانه هستند.

 
افزایش نرخ پوشش تحصیلی پیش‌دبستانی در روستاها از ۱۹ به ۴۵ درصد
jkkjkjkjkj