نارضایتی کارگران سامان کاشی بروجرد از سر گرفته شد

سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵
نارضایتی کارگران سامان کاشی بروجرد از سر گرفته شد

کارگران کاشی سامان کاشی بروجرد که طی 20 ماه گذشته حقوق دریافت نکرده‌اند، صبح امروز در اعتراض به بی‌توجه‌ای مدیران کارخانه به پرداخت مطالباتشان مقابل ساختمان فرمانداری بروجرد تجمع کردند.

کارگران کاشی سامان کاشی بروجرد که طی 20 ماه گذشته حقوق دریافت نکرده‌اند، صبح امروز در اعتراض به بی‌توجه‌ای مدیران کارخانه به پرداخت مطالباتشان مقابل ساختمان فرمانداری بروجرد تجمع کردند.
منابع کارگری ایلنا در کارخانه سامان کاشی گزارش دادند؛ از یکسال ونیم پیش کارگران شاغل وبازنشسته این واحد صنعتی نسبت به پرداخت نشدن  مطالبات مزد ی  و  وضعیت نامعلوم  شغلی خود معترضند.

به گفته یکی از کارگران سامان کاشی او و همکارانش  در نتیجه فشارهای ناشی از بحران مالی که با آن دست به گریبانند آنها به همراه نمایندگان این واحد صنعتی، از یکسال ونیم پیش مرتبا بصورت دسته جمعی مقابل دفا‌تر مسئولان شهرستانی واستانی وحتی  مقابل ساختمان مجلس در تهران دست به تجمع زده‌اند اما هنوز هیچ توجهی به خواسته‌هایشان  که حداقل پرداخت یک ماه ازمعوقات مزدی است، نشده است.

طبق اظهارات این کارگر سامان کاشی ،این واحد به علت  مشکلات مالی ، نبود سرمایه در گردش و بازار فروش، عدم نقدینگی و تهیه مواد اولیه و بدهکاری به سیستم بانکی،  از اسفند ماه سال 93تاکنون تعطیل است.

در این خصوص گفته می‌شود که از مجموع 400 کارگری شاغل در این واحد صنعتی در حال حاضر حدود 100 کارگر باقیمانده‌اند که وضعیت شغلی آنها نیز نامشخص است.

در مورد 300 کارگر تعدیل شده نیز گفته می‌شود که از مجموع این افراد که به مرور از چرخه اشتغال این کارخانه خارج شده‌اند، حدود 86 کارگر برای دریافت بیمه بیکاری به اداره  کار معرفی شده هنوز تکلیف مقرری بیمه بیکاری آنها روشن نیست.

او همچنین در مورد کارگران بازنشسته این واحد نیز گفته می‌شود که تعداد 56 نفر از کارگران این کارخانه که از ماهها قبل امکان بازنشسته شدن دارند به دلیل مشکلات که در پرداخت بیمه آنان به تامین اجتماعی بوجود امده  نمی توانند بازنشسته شوند.

این کارگر کارخانه سامان کاشی در خاتمهدرباره معوقات بیمه خود وهمکارانش می گوید از شهریور ماه سال گذشته (94)حق بیمه آنها به تامین اجتماعی پرداخت نشده ومرتبا کارفرما برای پرداخت معوقات مزدی وبیمه ای کارگران قول می‌دهد.
نارضایتی کارگران سامان کاشی بروجرد از سر گرفته شد