روحانی: می‌توانیم در بنادر دریای خزر سوآپ نفت داشته باشیم

رئیس جمهوری گفت: ایران و قزاقستان دو کشور تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز هستند و می‌توانیم در این زمینه به یکدیگر کمک کنیم، می‌توانیم سوآپ نفت در بنادر دریای خزر داشته باشیم.

از: ایلنا
روحانی: می‌توانیم در بنادر دریای خزر سوآپ نفت داشته باشیم