کنفدراسیون شمشیربازی آسیا به بنیانگذار این رشته در ایران ادای احترام کرد

شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۵
کنفدراسیون شمشیربازی آسیا به بنیانگذار این رشته در ایران ادای احترام کرد

کنفدراسیون شمشیربازی آسیا در پی درگذشت مرحوم الماسی ابراز همدردی کرد و درگذشت بنیانگذار این کنفدراسیون در ایران را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، سایت کنفدراسیون شمشیربازی پس از درگذشت مرحوم الماسی مطلبی در سایت کنفراسیون به شرح ذیل درج کرد:
تیمسار الماسى پس از راه اندازى فدراسیون شمشیربازى ایران عمر خود را وقف شمشیربازى کرده بود. او همچنین مسئول ایجاد سازمان شمشیربازى آسیا بود که در سال ١٩٧٢ ریاست آن را بعهده گرفت و تاثیر بسزایى در افزودن  رشته شمشیربازى به بازى‌هاى آسیاى تهران داشت که باعث ادامه حضور این رشته در بازى‌هاى آسیایى ١٩٧٨ بانکوک و ١٩٨٦ سئول شد. این سازمان بعدا به نام کنفدراسیون شمشیربازى آسیا تغییر نام داد که در سال ١٩٨٨ به وجود آمد که هم اکنون تنها ارگان قاره‌اى شناخته شده توسط فدراسیون جهانى می‌باشد.
تیمسار الماسى در سال ١٩٢٨ متولد و امسال در سن ٨٨ سالگى دار فانى را وداع گفت. او در المپیک توکیو عضو تیم شمشیربازى آسیا بود.
کنفدراسیون شمشیربازى آسیا به دوست مرحوم ایرانى خود اداى احترام می‌کند.
کنفدراسیون شمشیربازی آسیا به بنیانگذار این رشته در ایران ادای احترام کرد