7 بوکسور به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شد

تمرینات تیم ملی بوکس ایران از 10 دی ماه با 27 بوکسور آغاز خواهد شد.

از: ایلنا
7 بوکسور به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شد