باید برای خدمات‌رسانی بهتر از توان‌بخش‌خصوصی استفاده کرد

استاندار کردستان با تأکید بر استفاده از توان‌ بخش خصوصی در خدمات‌رسانی بهتر گفت: برای خدمات‌رسانی بهتر و بیشتر به مردم استفاده از توان‌بخش خصوصی بسیار مؤثر است.

از: ایلنا
باید برای خدمات‌رسانی بهتر از توان‌بخش‌خصوصی استفاده کرد