Home

شفافیت صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بانک ها یک اصل حرفه‌ای است

با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی، بانک‌ مرکزی را موظف به نظارت و ارایه گزارش در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج کرده است، از بانک‌ها انتظار می رود که به سقف‌‌های تعیین و اعلام شده توسط بانک مرکزی توجه کنند. در این خصوص بانک‌ مرکزی نیز برای بانک‌هایی که به سقف معین ماهیانه خود نرسند،‌ جریمه‌هایی را تعبیه کرده که پس از تصویب در شورای پول و اعتبار اجرا می شود.

از: ایلنا
شفافیت صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بانک ها یک اصل حرفه‌ای است
  test