اتحاد کارگران بر سر بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار

سه شنبه ۰۷ دی ۱۳۹۵
اتحاد کارگران بر سر بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار

عضو نهاد صنفی کارگرانر کارخانه کاشی سعدی، معتقد است که جامعه کارگری بر سر بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار متحد است و باید دولت به منظور احترام گذاشتن به نظر کارگران، این لایحه مخرب را پس بگیرد.

عضو نهاد صنفی کارگرانر کارخانه کاشی سعدی، معتقد است که جامعه کارگری بر سر بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار متحد است و باید دولت به منظور احترام گذاشتن به نظر کارگران، این لایحه مخرب را پس بگیرد.
«حبیب فتحی»، عضو شورای اسلامی کار کارخانه کاشی سعدی در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: جامعه کارگری هم اکنون اتفاق نظر بی سابقه‌ای بر سر بازگرداند لایحه اصلاح قانون کار دارد و دولت در همین راستا ملزم است که لایحه اصلاح قانون کار را پس بگیرد.
فتحی با بیان اینکه این لایحه زیان کارگران را در منفعت اقلیتی خاص تعریف کرده است، تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون کار اصولا با بنیان حقوق انسان‌ها در تضاد است و باید هر چه سریعتر در آن بازنگری اساسی شود و بر اساس ابتدایی ترین حق بشر یعنی انسانی زیستن تنظیم شود.  
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار انتفاع اقلیت بهر مند از مواهب را تئوریزه می‌کند، تصریح کرد: اجتماع مشارکتی که در گفتمان دولت یازدهم است، محقق نمی شود مگر اینکه خارج از دایره خودی و غیر خودی تعریف شود.
فتحی با یادآوری اینکه هنوز خطر تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس وجود دارد، گفت: در این راه جز مخالفت تشکل‌های کارگری هیچ صدای اعتراض دیگری وجود ندارد و به همین دلیل کارگران باید از تمام مجاری استفاده و استمرار مخالفت خود با لایحه معیوب اصلاح قانون کار را علنی‌تر کنند.
عضو شورای اسلامی کار کارخانه کاشی سعدی در ادامه ادغام صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی را اتلاف منابع درمان کارگران دانست و افزود: منابع درمان کارگران متعلق به هیچ گروه و جریانی نیست و کسی حق ندارد که به اسم خدمات دهی رایگان به آن دست اندازی کند.
وی افزود: دولت باید در این راستا عملکرد شفافی داشته باشد و صریحا به نفع کارگران موضع گیری کند تا روند اعتماد زدایی فعلی پایان و عقلانیت حاکم شود.
اتحاد کارگران بر سر بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار