Home

اتحاد کارگران بر سر بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار

عضو نهاد صنفی کارگرانر کارخانه کاشی سعدی، معتقد است که جامعه کارگری بر سر بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار متحد است و باید دولت به منظور احترام گذاشتن به نظر کارگران، این لایحه مخرب را پس بگیرد.

از: ایلنا
اتحاد کارگران بر سر بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار