Home

گشایش هشتمین نمایشگاه بزرگ مبلمان ایران

هشتمین نمایشگاه بزرگ مبلمان ایران (مبلمان منزل،اداری و دکوراسیون داخلی)» امروز با حضور نایب رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس و معاونان بازرگانی داخلی و بازرسی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران و همچنین روسای اتحادیه های مرتبط، در محل نمایشگاهی مصلی بزرگ امام خمینی (ره) آغار بکار کرد.

از: ایلنا
گشایش هشتمین نمایشگاه بزرگ مبلمان ایران
  test