کمیته بین‌المللی پارالمپیک: سیامند رحمان دنیا را به هیجان آورد

سیامند رحمان با میزان وزنه‌هایی که در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۶ریو مهار کرد، دنیا را به هیجان آورد.

از: ایلنا
کمیته بین‌المللی پارالمپیک: سیامند رحمان دنیا را به هیجان آورد