Home

راه‌اندازی پیش‌دبستانی در ۹ استان با شدت محرومیت بالا/ بکارگیری «معلمان مازاد» و «چند پایه»

مدیر کل پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش از ایجاد پیش دبستانی در ۹ استان با شدت محرومیت بالا خبر داد.

از: ایلنا
راه‌اندازی پیش‌دبستانی در ۹ استان با شدت محرومیت بالا/ بکارگیری «معلمان مازاد» و «چند پایه»
  test