Home

جشنواره «فیروزه» برای تقدیر از تولیدکنندگان محصولات فرهنگی برگزار می‌شود

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از برگزاری نخستین مرحله از جشنواره محصولات فرهنگی با نام فیروزه خبر داد.

از: ایلنا
جشنواره «فیروزه» برای تقدیر از تولیدکنندگان محصولات فرهنگی برگزار می‌شود
  test